استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی/ 12 استان
۶۹۲ روز قبل
مازندران یزد خراسان رضوی اصفهان خوزستان قم همدان آذربایجان شرقی لرستان خراسان شمالی مرکزی خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی/ 4 استان
۸۴۸ روز قبل
مازندران خراسان شمالی آذربایجان شرقی کردستان
تمام وقت
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی / 8 استان
۸۶۴ روز قبل
مازندران همدان سمنان خراسان شمالی خوزستان آذربایجان شرقی کردستان خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
مشخص نشده
۹۶۱ روز قبل
خراسان رضوی خراسان شمالی خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام جهت همکاری با شرکت گسترش سازه در بجنورد
مشخص نشده
۱۳۹۶ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت