استخدام محتوا گذار در یک گروه استارت آپ به توان در تهران
استخدام دورکار مترجم و دستیار مسلط به زبان عربی در خوزستان
استخدام مشاور مسلط به زبان عربی یا انگلیسی در یک شرکت معتبر
استخدام پشتیبان امور مشتریان وب سایت در یک شرکت معتبر -خوزستان
استخدام مترجم دورکار(دستیار مسلط به زبان عربی ) در خوزستان
استخدام مترجم فارسی به عربی / دورکار در گروه نرم افزاری کیمیا
استخدام مترجم دورکار در مرکز ای-ترجمه در تهران
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام مترجم رسمی به صورت دورکاری در یک موسسه معتبر در تهران
استخدام مترجم دورکار در مرکز ای-ترجمه در تهران
استخدام مترجم غیر حضوری ،تایپیست و کارمند اینترنتی در تهران