استخدام کارشناس تحلیل آمار آقا در تهران
استخدام کارشناس برند در شرکت خاقانی نوین سپاهان-اصفهان
استخدام کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار آقا در تهران
استخدام کارشناس استقرار و پیاده سازی نرم افزار حسابداری- تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی سفارشات در تهران
استخدام 14 ردیف شغلی در شرکت پخش بیژن / تهران
استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،مانیتورینگ،کارشناس بایگانی
استخدام کارمند(رشته ریاضی،فیزیک ، آمار و حسابداری) در تهران
استخدام پرسشگر در شرکت پژوهش بازار رسانه امروز-تهران
استخدام کارشناس باتحصیلات مرتبط جهت کار در واحد آمار
استخدام کارشناس تحقیقات بازار(لیسانس آمار و یا صنایع) در تهران
استخدام کارشناس فروش ستادی(مدیریت بازرگانی،صنایع، آمار)-تهران
استخدام رشته های مدیریت یا اقتصاد یا آمار
استخدام آنالیزور فروش در شرکت پخش ققنوس در تهران
استخدام کارشناس آمار و آمارگیر در شرکت صنایع غذایی - کرج
استخدام آنالیزور فروش دارای لیسانس رشته های مدیریت، آمار،ریاضی
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،کارشناس فروش حضوری تهران
استخدام کارشناس آمار شرکت سرمایه گذاری تیوان در تهران
استخدام ناظر دیتا خانم(رشته صنایع و آمار) در تهران