استخدام آشپز در مجموعه سوشی ساکورا در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت