استخدام آشپز در کترینگ نمونه در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز و کمک آشپز در کافه عمارت نیلی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز در کترینگ نمونه در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز با حقوق و مزایا در یک تهیه غذا در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدرس فوق حرفه ای آموزش باریستا در تهران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدرس آموزش کافی شاپ داری در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام آشپز با حقوق و مزایا در یک تهیه غذا در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدرس آموزش کافی شاپ داری در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام آشپز در مجموعه سوشی ساکورا در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز با حقوق و مزایا در یک تهیه غذا در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدرس آموزش فینگر فود در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدرس آموزش کافی شاپ داری در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای