استخدام تعدادی راننده تمام وقت جهت آژانس در شهر بیرجند
استخدام نیروی ساده و ماهر آشنا به کار مبل در بیرجند
استخدام همکار آقا و خانم جهت کار در فست فود در بیرجند
استخدام آرایشگر آقا در سلمونی بیک در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس در بیرجند
استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در بیرجند
استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
استخدام فروشنده جهت کار در میوه و تره بار - بیرجند
استخدام شاگرد سوپرمارکت به صورت شبانه در بیرجند
استخدام راننده با خودرو جهت آژانس در بیرجند
استخدام تعدادی جهت کار در آژانس حاجی آباد - بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت تاکسی تلفنی - بیرجند
استخدام نیرو جهت سالن داری در رستوران - بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت آژانس با زنگ خور بالا در بیرجند
استخدام نیروی آقا جهت مدیریت رستوران در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت آژانس در بیرجند
استخدام مسئول پخش و نصب (با وسیله نقیله) در یک شرکت معتبر
استخدام نیرو جهت فروشندگی گلخانه گل و گیاه آپارتمانی در بیرجند
استخدام تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز در شهر بیرجند