ارسال آسان
استخدام گرافیست با بیمه تکمیلی و پاداش در شرکت ثنا نور سبحان در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان