استخدام مسئول فنی دامپزشکی با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در تهران
مشخص نشده
۲۵۱ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت
استخدام مسئول فنی دامپزشکی با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در تهران
مشخص نشده
۲۷۵ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت
استخدام دامپزشک در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۷۶ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام مسئول فنی دامپزشکی در یک شرکت معتبر در محدوده میرداماد
مشخص نشده
۲۷۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت