استخدام خبرنگار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام چپ چین در حوزه خبر و لایف استایل با بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۲۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت
استخدام خبرنگار با حداقل حقوق 7 میلیون و بیمه در پایگاه خبری فولاد بان
مشخص نشده
۲۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام خبرنگار در شرکت متاکو در تهران
۲۵۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام خبرنگار با حداقل حقوق 7 میلیون و بیمه در پایگاه خبری فولاد بان
مشخص نشده
۲۶۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام چپ چین درآمد تا 10 میلیون در حوزه پایگاه خبری و لایف استایل
مشخص نشده
۲۸۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف آباد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خبرنگار با حداقل حقوق 7 میلیون و بیمه در پایگاه خبری فولاد بان
مشخص نشده
۲۸۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام روزنامه نگار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۰۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری