ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت آلتین رایا فرصت در البرز
۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | .NET Core