ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Python Backend در شرکت توسعه تجارت برخط رایبد فن آور
۱ روز قبل
Python | Django | PostgreSQL
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت دنیای ماه پیشونی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
C# | ASP.NET | JavaScript
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
ASP.NET | Microsoft SQL Server | .NET Core
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior