ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام حراست با بیمه و بیمه تکمیلی در اصفهان
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام حراست با حقوق تا ۱۷ میلیون در موسسه محافظین حریم سامان در تهران
تهران منطقه ۲۰، شهر ری-اقدسیه
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت