استخدام جوشکار ماهر CO2 جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام جوشکار برق در شهرک صنعتی شمس آباد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت