استخدام جهت همکاری با مرکز ترک اعتیاد در کرج
مشخص نشده
۱۸۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرکز ناباروری رویش کرج
مشخص نشده
۱۸۸۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کلینیک چشم پزشکی نور البرز در کرج
مشخص نشده
۱۸۹۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ جهت مطب فعال در کرج
مشخص نشده
۱۸۹۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ مجرب خانم در کرج
مشخص نشده
۱۹۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی در کرج
مشخص نشده
۱۹۶۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کاردان یا کارشناس اتاق عمل در کرج
مشخص نشده
۱۹۷۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی پزشک و ماما در درمانگاه جم-کرج
مشخص نشده
۲۰۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی در کرج
مشخص نشده
۲۰۵۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارشناس رادیولوژی مجرب
مشخص نشده
۲۰۶۵ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت
استخدام نیروی مجرب جهت مرکز MM در کرج
مشخص نشده
۲۰۶۷ روز قبل
البرز
تمام وقت