استخدام تکنسین بیهوشی و پرستار در شهر کرج
مشخص نشده
۱۴۵۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آمبولانس خصوصی امداد سریع در کرج
مشخص نشده
۱۵۳۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تکنسین فوریت یا بهیار آقا در کرج
مشخص نشده
۱۵۵۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارشناس اتاق عمل - جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۶۳۱ روز قبل
البرز
تمام وقت