ارسال آسان
استخدام کارشناس بیوشیمی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس آزمایشگاه میکروبی و شیمی در اصفهان
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام نمونه گیر حرفه ای آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی قصر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۰، امام خمینی(ره)
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه با بیمه و پاداش در آزمایشگاه ژنتیک دکتر یغمائی
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سوپروایزر آزمایشگاه در درمانگاه ظفر آریا در محدوده جردن تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه در میرداماد تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین آزمایشگاه در بیمارستان دامپزشکی ترنج در محدوده قیطریه
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه در تهران
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه با بیمه و پاداش در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت