ارسال آسان
استخدام سرویسکار در نیلپر در تهران
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت
استخدام سرویسکار در نیلپر در تهران
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر رنگ کار مبل در مشهد
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد کارگاه مبلمان با سرویس در یک تولیدی مبلمان در مشهد
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب، کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مبل ساز با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در یک تولیدی مبل در البرز
مشخص نشده
۶۲ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت