استخدام نیروی پنچرگیر و تعویض روغن در جنرال سرویس خطیبی محسن در تهران
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعویض‌ روغن خودرو با پاداش، پورسانت در اتو‌ سرویس غرب در تهران
مشخص نشده
۱۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهران جنوبی
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی با پورسانت در شرکت دالینو در تهران
۱۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهران شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر ماهر تعویض روغن در تهران
مشخص نشده
۱۸۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۰۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت