استخدام نیروی پنچرگیر و تعویض روغن در جنرال سرویس خطیبی محسن در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعویض‌ روغن خودرو با پاداش، پورسانت در اتو‌ سرویس غرب در تهران
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهران جنوبی
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی با پورسانت در شرکت دالینو در تهران
۱۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهران شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر ماهر تعویض روغن در تهران
مشخص نشده
۱۹۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت