استخدام تراشکار در شرکت کندر صنعت پارتیان در خراسان رضوی
استخدام کارشناس مکانیک گرایش سیالات،تراشکار در مشهد
استخدام مدیریت واحد C.N.C،اپراتور دستگاه تراش و فرزC.N.C
استخدام کارگر تراشکار جهت همکاری در مشهد
استخدام تراشکار دیپلم به بالا در مشهد
استخدام تراشکار ماهر جهت کار در شهرستان گنبد
استخدام تراشکار جهت دستگاه سازی در مشهد
استخدام اپراتور CNC تراش در یک شرکت تولیدی صنعتی در مشهد
استخدام کارگر ساده جهت کار در تراشکاری در مشهد
استخدام تراشکار جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام کارگر ساده جهت کار تراشکاری در مشهد
استخدام تراشکار ماهر جهت همکاری در مشهد
استخدام تعدادی تراشکار و جوشکار جهت همکاری در مشهد
استخدام تعدادی اپراتور CNC و اپراتور تراش در مشهد
استخدام تعدادی نیروی تراشکار CNC و دستی در مشهد
استخدام تراشکار ماهر جهت همکاری در مشهد
استخدام 11 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام نیروی آقا جهت اپراتوری دستگاه CNC در مشهد
استخدام اپراتور فرز و تراش دستگاه CNC در مشهد
استخدام تراشکار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد