استخدام تایپیست (در منزل) در یک شرکت معتبر در یزد
مشخص نشده
۱ روز قبل
یزد
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 1,500,000 تومان
پاره وقت دورکاری
استخدام تایپیست در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام تایپیست در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تایپیست در اپسیلون در ایرانشهر تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام تایپیست با بیمه در مرکز سونوگرافی رادیولوژی الوند در آرژانتین تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت پاره وقت
استخدام تایپیست (در منزل) در مرکزی
مشخص نشده
۱ روز قبل
مرکزی
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 1,500,000 تومان
پاره وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام تایپیست با بیمه در یک شرکت معتبر در مجیدیه
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تایپیست در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
اصفهان
پاره وقت
استخدام تایپیست در یک مجموعه انتشاراتی معتبر در آمل
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام تایپیست با بیمه در انتشارات الگو در تهران
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری