ارسال آسان
استخدام تایپیست با بیمه در یک شرکت معتبر در مجیدیه
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت
استخدام تایپیست با بیمه در مرکز سونوگرافی رادیولوژی الوند در آرژانتین تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت پاره وقت
استخدام تایپیست (در منزل) در یک شرکت معتبر در یزد
مشخص نشده
۱ روز قبل
یزد
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 1,500,000 تومان
پاره وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام تایپیست در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام تایپیست در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تایپیست در اپسیلون در ایرانشهر تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام تایپیست (در منزل) در مرکزی
مشخص نشده
۱ روز قبل
مرکزی
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 1,500,000 تومان
پاره وقت دورکاری
استخدام تایپیست در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
اصفهان
پاره وقت
استخدام تایپیست در یک مجموعه انتشاراتی معتبر در آمل
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت