ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای AVR با حقوق تا 25 میلیون و پاداش در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت تا 25,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C با بیمه تکمیلی در کشواد رایان افزار در تهران
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت
میان رده - Mid Level
C# | ASP.NET | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت نرم افزاری مقیم سافت در تهران
تهران منطقه ۵، پونک شمالی
تمام وقت
میان رده - Mid Level
C# | .NET Core
ارسال آسان
استخدام توسعه دهنده فرانت اند - React JS در زانکو نویان در مشهد
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Full Stack با بیمه تکمیلی در بهبود فرآیند در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ASP | Python | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام Wordpress Developer در تجارت محور شبکه کسب و کار در آرژانتین تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای HOLTEK و MS با حقوق تا 35 میلیون و پاداش در رشت
گیلان
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در یک شرکت معتبر در اهواز
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
میان رده - Mid Level
ASP.NET | .NET Core | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Delphi در شرکت طب و رایانه در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت پاره وقت
میان رده - Mid Level
Delphi | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام Front End Developer در گروه نرم افزاری زرروان در مشهد
خراسان رضوی
تمام وقت
ارشد - Senior
Angular | JavaScript | C#
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت راهکار آفرین آدا در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارشد - Senior
.NET Core | Android | HTML
ارسال آسان
Hiring Laravel Developer in Tehran
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Full-Stack (Laravel) در شرکت اسنوا در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارشد - Senior
MySQL | JavaScript | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در تحلیل گران سیستم زاگرس در کرمانشاه
کرمانشاه
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
ASP.NET | jQuery | C#
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس حرفه ای STM با حقوق تا 35 میلیون و پاداش در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت تا 35,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری