ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در پایشگران مدیریت طرح در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | CSS | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در طب و رایانه در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | ASP.NET | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
HTML | Angular | Node.js
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Javascript Full Stack در شرکت فرتاک نگاه آسیا در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | Node.js | MongoDB
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در شرکت ویرا دادپرداز آتیه پندار در تهران
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Angular | Git
استخدام برنامه نویس Front End با مزایا در اصفهان
مشخص نشده
۸ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
Flutter | Angular | Vue.js
استخدام Front End Developer آقا در شرکت وگاسیستم در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
Angular | CSS | JavaScript
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در شرکت برید سامانه نوین در تهران
۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
C# | Angular | ASP.NET
استخدام برنامه نویس #C در شرکت فناوران دنیای مجازی در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Angular | Bootstrap
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت توسعه گران نرم افزار در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 11,000,000 تومان
.NET Core | Angular | Microsoft SQL Server
استخدام Front End Developer در تهران
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | React Native | JavaScript
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در شرکت دانش بنیان پارمیس در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | Angular | Microsoft SQL Server