ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
۵۵ دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در شرکت حساب سازان پارسیان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
ASP.NET | Angular | .NET Core
ارسال آسان
استخدام Net Core Developer. در شرکت حساب سازان پارسیان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در شرکت نانوتکنیک اسپادانا در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
ارشد - Senior
.NET Core | Angular | Android
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در پایشگران مدیریت طرح در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | CSS | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در چشم انداز آینده پارسیان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت کارآموزی
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تازه کار - Junior
.NET Core | HTML | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در طب و رایانه در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | ASP.NET | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
HTML | Angular | Node.js
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Javascript Full Stack در شرکت فرتاک نگاه آسیا در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | Node.js | MongoDB
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
HTML | Angular | Node.js
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در راهبرد رایانه رستاک در اصفهان
اصفهان
پاره وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Angular | JavaScript | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در شرکت ویرا دادپرداز آتیه پندار در تهران
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Angular | Git
استخدام برنامه نویس Front End با مزایا در اصفهان
مشخص نشده
۸ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
Flutter | Angular | Vue.js
استخدام Front End Developer آقا در شرکت وگاسیستم در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
Angular | CSS | JavaScript
استخدام Angular Developer آقا در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
میان رده - Mid Level
UI/UX | SASS | Angular
استخدام برنامه نویس C# Backend در شرکت انفورماتیکی پاکا در اصفهان
۱۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Flutter | Angular
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در شرکت آریا توران پارس اسپادانا
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Project Management | Angular
استخدام Front End Developer در شرکت تابان سافت در اصفهان
۲۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان
میان رده - Mid Level
Angular | HTML | CSS
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در شرکت برید سامانه نوین در تهران
۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
C# | Angular | ASP.NET