ارسال آسان
استخدام 12 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام برقکار صنعتی با بیمه در قم
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
قم
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی با بیمه در خوزستان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
خوزستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام برقکار با حقوق تا ۲۰ میلیون و بیمه در محدوده پونک تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، پونک
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت