ارسال آسان
استخدام 5 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 5 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در قزوین
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی با حقوق تا 16 میلیون در پاسارگاد عایق پارس در ساری
مازندران
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام برق کار صنعتی در هرمزگان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
هرمزگان
تمام وقت