استخدام برق کار صنعتی در قزوین
مشخص نشده
۱ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی با حقوق تا 16 میلیون در پاسارگاد عایق پارس در ساری
مازندران
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت