ارسال آسان
استخدام بازیگر با سرویس و بیمه تکمیلی در محدوده فردوسی تهران
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام بازیگر در یک شرکت خدماتی در تهران
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
پاره وقت
استخدام بازیگر در یک مجموعه معتبر در شیراز
مشخص نشده
۱۴۶ روز قبل
فارس
پروژه‌ای کارآموزی
استخدام بازیگر در فروشگاه آنلاین تیکومو در تهران
تهران منطقه ۱۱، شیخ هادی
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 2,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام اکتور(اکتر) در مجموعه Louco در تهران
مشخص نشده
۲۴۰ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بازیگر - مجری با حقوق تا 15 تومان، بیمه در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۲۷۲ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
پروژه‌ای