ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام بازرس کنترل کیفیت اقلام ورودی در شرکت ساخت ژنراتور مپنا پارس/ فردیس
البرز فردیس
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام بازرس فنی در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام بازرس کالا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت