استخدام مسئول دفتر ،مهماندار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کافی شاپ کار جهت کار در کافی شاپ محدوده یوسف آباد
استخدام کافی من حرفه ای جهت شیفت عصر
استخدام کافی من حرفه ای آقا و کارگر ساده غیر سیگاری
استخدام کافی شاپ کار ماهر در تهران
استخدام باریستا،آشپز،کمک آشپز در مجموعه بین المللی آفتاب-تهران
استخدام باریستا (کافه من) حرفه ای با سابقه کار در تهران
استخدام کافی من آقا یا خانم جهت شیفت صبح در تهران
استخدام کافی شاپ کار مسلط به نوشیدنی سرد و گرم در تهران
استخدام کافی شاپ کار جهت کافه رستوران واقع در نیاوران - تهران
استخدام کافی من با ظاهری آراسته جهت کافه رستوران
استخدام کافی شاپ کار حرفه ای جهت کار در سفره خانه سنتی
استخدام کافی من حرفه ای جهت کار در رستوران در تهران
استخدام ویتر، ویترس (سالن کار) ،باریستا در تهران
استخدام کافی من حرفه ای مسلط به سرد و گرم
استخدام کمک کافی من جهت کار در رستوران در تهران
استخدام تعدادی کافی من جهت کافه رستوران در محدوده میرداماد
استخدام کافی من ماهر جهت کار در رستوران در تهران
استخدام کافی شاپ کار آقا جهت کار در رستوران در تهران
استخدام کافه من جهت کافی شاپ رستوران ایتالیایی در تهران