ارسال آسان
استخدام اپراتور سخت افزار در ماتریس در پرند تهران
۳ ساعت قبل
تهران پرند
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر با حقوق تا ۱۲ میلیون در پرشین لوکس در تهران
۶ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز اپراتور کامپیوتر (تجهیزات پزشکی) در البرز
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان جدید
استخدام اپراتور کامپیوتر با سرویس و بیمه در شهرک صنعتی شمس آباد تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت