ارسال آسان
استخدام کارآموز اپراتور کامپیوتر (تجهیزات پزشکی) در البرز
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام اپراتور سخت افزار در ماتریس در پرند تهران
۱ روز قبل
تهران پرند
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت