ارسال آسان
استخدام اپراتور سخت افزار در ماتریس در پرند تهران
۱ روز قبل
تهران پرند
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز اپراتور کامپیوتر (تجهیزات پزشکی) در البرز
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت