استخدام اتوکار در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم اتوکار، راسته دوز در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم اتوکار، چرخکار در مشهد
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم چرخکار، اتوکار در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار، راسته دوز در مشهد
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی زیگزاگ دوز، راسته دوز در مشهد
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم چرخکار، بردست در همدان
مشخص نشده
۸۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی اتوکار در همدان
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
همدان
تمام وقت