استخدام بخارکار بافت با بیمه در تهران
مشخص نشده
۳۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکار زنانه (اتو دستی+مکش) در تهران
مشخص نشده
۳۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام پرسکار در یک خشکشویی در محدوده مجیدیه شمالی
مشخص نشده
۳۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۴، شمس آباد
تمام وقت
استخدام چرخکار و اتوکار در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، سلسبیل
تمام وقت
استخدام اتوکار شستشوکار با بیمه در خشکشویی مرکزی در تهران
مشخص نشده
۳۵۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهرک پرواز
تمام وقت