استخدام تعدادی اتوکار مانتو در تهران
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکار در تولیدی مکس مارا در تهران
مشخص نشده
۱۰۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکار ماهر در محدوده چهاردانگه
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکش ماهر جهت کار در اسلامشهر
مشخص نشده
۱۵۵ روز قبل
تهران
تمام وقت