استخدام اتوکار حرفه ای با بیمه در شرکت نیواریا در تهران
۲۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اتوکار و وردست چرخکار آقا در تهران
مشخص نشده
۲۷۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکار در تولیدی مکس مارا در تهران
مشخص نشده
۲۷۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتوکار ماهر تریکو مردانه در تهران
مشخص نشده
۲۸۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اتو کار لباس زنانه در تولیدی پوشاک دیتو در زیبادشت
مشخص نشده
۲۸۷ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، زیبادشت
تمام وقت
استخدام اتوکار در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۰۸ روز قبل
تهران
تمام وقت