استخدام تعدادی کارگر آهنگری در تهران
مشخص نشده
۳۰۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آهنگر ماهر با بیمه در کارگاه آهنگری نصری در تهران
مشخص نشده
۳۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس شرقی
تمام وقت
استخدام آهنگر ماهر با حقوق تا 8 میلیون، بیمه و پاداش در شرکت ELEDOCK
۳۲۸ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت