استخدام 6ردیف شغلی در شرکت ویزامتریک / شیراز
استخدام دو نفر نیروی کار جهت امور اداری در شیراز
استخدام نیروی دفتری در دفتر فروش لوله و اتصالات در شیراز
استخدام کارمند دفتری جهت شرکت گلستان در شهر شیراز
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت کولر هوایی آبان در شیراز
استخدام حسابدار و نیروی اداری جهت مجموعه رستوران باکویه
استخدام نیروی اداری مسلط به نرم افزار آفیس آشنا به امور بایگان
استخدام کارشناس پشتیبانی و اداری در شیراز
استخدام نیروی اداری جهت کار در رستوران در شیراز
استخدام نیروی دفتری در شرکت تپ سی در فارس
استخدام ۴ ردیف شغلی در کانون تبلیغات توسعه در فارس
استخدام یک نفر جهت حسابداری و امور دفتری در شهر شیراز
استخدام نیروی آقا جهت پیگیری امور اداری شرکت - شیراز
استخدام کارشناس اداری و کارگزینی جهت همکاری در شیراز
استخدام یک نفر آشنا به امور اداری و حسابداری جهت پروژه ساختمان
استخدام نیروی اداری در یک شرکت معتبر در شیراز
استخدام کارمند مالی اداری ،کارمند IT در شرکت پخش زاگرس در فارس
استخدام یک نفر جهت امور اداری آشنا به حسابداری در شیراز
استخدام تکنسین مکانیک،کارمند اداری در یک شرکت معتبر در شیراز
استخدام اپراتور ثبت اطلاعات و امور بایگانی در شیراز