ارسال آسان
استخدام مدیر برنامه ریزی و کنترل لجستیک در شرکت سریع ترابر ماهان در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت تن پوش آیتین جامه در باقر شهر
۱ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان