ارسال آسان
استخدام 5 عنوان شغلی در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام کارشناس ارشد طراحی شهری با حقوق ، بیمه و مزایا در تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام معمار 3D کار و کارآموز معماری در یک گروه معماری در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری