استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
مشخص نشده
۷۹۲ روز قبل
خراسان رضوی خراسان شمالی خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام مهندس برق،مکانیک،شیمی،صنایع،چوب از ۵ استان
مشخص نشده
۸۴۱ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان قزوین
تمام وقت