استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر در مجتمع مسکونی پارس در مشهد
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده با حقوق تا 10 تومان،پاداش در شیشه سازان جام ایمن درتهران
چند دقیقه قبل
تهران اسلامشهر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده با حقوق تا 6 میلیون و بیمه در اهواز فولاد در خوزستان
چند دقیقه قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه چاپ دیجیتال و ریسو با بیمه در یک موسسه چاپ در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت