ارسال آسان
استخدام کارشناس حقوقی با حقوق 8 تا 9 میلیون و بیمه در شرکت سریع ترابر ماهان
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات با بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام دستیار وکیل در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام مدیر حقوقی در یک شرکت معتبر داروسازی در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس امور قراردادها با حقوق تا 18 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، دزاشیب
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 18,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس حقوقی با بیمه، پاداش در سان استار در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر در محدوده عباس آباد
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت