استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با پورسانت، بیمه و پاداش در خراسان جنوبی
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با پورسانت، بیمه و پاداش در مازندران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با پورسانت، بیمه و پاداش در لرستان
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
لرستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام مدیر بازرگانی با بیمه، پاداش در کاوش انرژی پاسارگاد در اصفهان
چند دقیقه قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت