استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت ایران اویل فیلد سوپلای کیش-فارس
استخدام نیروی آزمایشگاه آقا در شرکت تولیدی در شیراز
استخدام شرکت صنایع بسته بندی در شیراز
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت کولر هوایی آبان در فارس
استخدام نیرو آقا جهت واحد تولید در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی
استخدام بازرس پلی اتیلن (شیمی یا مهندسی شیمی ) در فارس
استخدام مهندسی شیمی در شرکت نوآوران صنعت سبز پارس در فارس
استخدام متصدی آزمایشگاه،کارشناس دفتر فنی مهندسی در فارس
استخدام مهندس شیمی جهت اپراتوری خط تولید و فرآیند در شیراز
استخدام نیرو جهت کار در واحد تولید شرکت معتبر در شیراز
استخدام کارشناس مهندسی شیمی جهت شرکتی در شیراز
استخدام کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی کلیه گرایش ها در شیراز
استخدام مهندس شیمی با گرایش پلیمر در شهر شیراز
استخدام یک شرکت معتبر فنی مهندسی - شیراز
استخدام شرکتی در صنعت پلاستیک و پلیمر از۴استان جهت کار در یزد
استخدام مهندس شیمی آشنا به طراحی و مهندسی در زمینه مبدل حرارتی
استخدام مهندسی شیمی در شرکت نوآوران صنعت سبز در فارس
استخدام کارشناسی ارشد/دکتری مهندسی شیمی در شیراز
استخدام مهندس فرآیند جهت همکاری در شهر شیراز
استخدام مهندس شیمی آقا در یک شرکت تولیدی در شیراز