استخدام تایپیست دورکار در چهارمحال و بختیاری
۱ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام تایپیست دورکار در چهارمحال و بختیاری
۲ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده(نریتور)در یک مجموعه در چهارمحال و بختیاری
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
اعطای نمایندگی بیمه با مزایا در چهارمحال و بختیاری
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت دورکاری