استخدام 11 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۸۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۸۷۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت همکاری در شرکت بازرسی در مشهد
مشخص نشده
۹۰۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس کیفی در یک شرکت پرس کاری در مشهد
مشخص نشده
۱۰۸۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس کپسول آتش نشانی در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۰۹۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس جوش جهت همکاری در شرکت فنی در مشهد
مشخص نشده
۱۱۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو با خودرو جهت بازرسی در مشهد
مشخص نشده
۱۲۴۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی بازرس در اتحادیه الکترونیک در مشهد
مشخص نشده
۱۳۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت بازرس کنترل کیفیت در مشهد
مشخص نشده
۱۳۰۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس کنترل کیفیت جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۳۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس فروشگاه در شرکت افق کوروش در ۷ استان
فارس آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اصفهان مازندران خراسان رضوی خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام بازرس کنترل کیفیت جهت شهر مشهد
مشخص نشده
۱۴۷۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بازرس فنی جهت بازرسی کالاهای مکانیکی در ۸ استان
مشخص نشده
۱۶۳۰ روز قبل
البرز آذربایجان شرقی خراسان رضوی فارس اردبیل خوزستان قم مرکزی
تمام وقت