در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام اپراتوربرق،اپراتورتیغه تیزکنی،کارشناس یاردهیزم/۵استان
مشخص نشده
۸۴۱ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان قزوین
تمام وقت