ارسال آسان
استخدام آشپز با بیمه، بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آشپز با حقوق بالای ۱۲ میلیون و بیمه در محدوده شاهین تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام آشپز فرنگی در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آشپز با بیمه در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آشپز و کمک آشپز با بیمه و پاداش در حضرتی فود در اکباتان تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، اکباتان
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آشپز با بیمه و بیمه تکمیلی در وزین پرشیا در تهران
۳ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام آشپز ایرانی با سرویس در شهرک دانشگاه تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک دانشگاه تهران
تمام وقت